Varstvo osebnih podatkov

SICOM d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani FledgeWorks, ki se nahaja na domeni https://fledgeworks.com/.

Namen te politike zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene jih uporabljamo, kako jih hranimo ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih SICOM d.o.o. zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto https://fledgeworks.com/ in povezana spletna mesta.

SICOM d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema FledgeWorks, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot je navedeno v politiki zasebnosti. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu FledgeWorks določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Lastnik in upravljalec osebnih podatkov

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

SICOM d.o.o.
Šubičeva ulica 3
1000 Ljubljana
Slovenija
E: info@sicom.si
T: +386 1 425 26 97
F: +386 1 425 26 98

Uporabniki in spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja spletno mesto https://fledgeworks.com/ (v nadaljevanju »spletno mesto«).

Osebni podatki: zbiranje, obdelava in namen njihove obdelave

SICOM d.o.o. na zgoraj navedeni spletni strani zbira različne podatke o obiskovalcih spletnega mesta, s pomočjo katerih je mogoče identificirati uporabnike. Podatke zbiramo in uporabljamo na načine, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Zbiranje podatkov

SICOM d.o.o. na spletnem mestu zbira osebne podatke – v kolikor jih uporabnik prostovoljno poda preko spletnih obrazcev ali prijavi na webinar.

To so naslednji osebni podatki:
• E-naslov
• Ime in priimek
• Podjetje
• Telefonska številka
• IP naslov

Z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, in sicer na podlagi zakonitega interesa.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

Vaše osebne podatke SICOM d.o.o. obdeluje za naslednje namene:
• zaradi utemeljitve poslovnega odnosa, njegove administracije in realizacije;
• za organizacijo webinarjev;

Obveščanje uporabnikov

• Za potrebe remarketinga (Google, Facebook) z namenom boljšega oz. bolj relevantnega obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.
• Za izvajanje trženjskih analiz in segmentiranja uporabnikov spletnega mesta.
• Za organizacijo webinarjev.

Analiza aktivnosti uporabnikov

• Segmentiranje oz. profiliranje uporabnikov za namene bolj personaliziranega trženja
• Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika, pa osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju.

Obdelava podatkov

Upravljalec podatke obdeluje na podlagi zakonskega in zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljalec vedno opravi presojo skladno z veljavnim zakonom. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani (združeni) obliki na primer prestavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize družbe SICOM d.o.o. Na podlagi zakonitih interesov družba SICOM d.o.o. lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za namene neposrednega trženja (v primeru povpraševanja), preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti.

Kot uporabnik lahko zahtevate vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo na naslov SICOM d.o.o., Šubičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali na e-naslov info@sicom.si.Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

V vsakem trenutku si pridržujemo pravico do izbrisa vaših podatkov brez posvetovanja z vami in brez navedbe razlogov. Uporabniki podatkov SICOM d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen v primerih, ko bo to zahtevala zakonodaja ali pravo Evropske Unije (zahteve sodišč, organov pregona, …). V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

• ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, kjer se nahajajo vaši osebni podatki;
• administratorju in skrbniku spletne strani;
• v nekaterih primerih ponudnikom storitev (tretje osebe), ki nam omogočajo dostop do spletnih strani in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo.

V določenih primerih (npr. remarketing) je upravljalec podatkov in informacij tretja oseba, ki nam jih posreduje na podlagi njihove politike zasebnosti. Uporabniki lahko sami upravljajte s podatki in informacijami oz. nadzorujete obseg teh podatkov in informacij, ki jih pridobimo od tretjih oseb (npr. družbena omrežja) z uporabo nastavitev zasebnosti v nastavitvah uporabniškega računa pri tretjih osebah. SICOM d.o.o. ni odgovoren za to, kar tretje osebe počnejo z vašimi podatki, zato se morate prepričati, da zaupate aplikaciji in da ima sprejete ustrezne smernice varovanja osebnih podatkov.

To spletno mesto uporablja tudi tehnologijo Retargeting, da bi na spletnih straneh naših partnerjev z oglasi ciljno nagovarjali uporabnike, ki so se v preteklosti že zanimali za naše izdelke. Retargeting reklamna sredstva vključi na podlagi piškotkov, ki se aktivirajo, ko ste naložili stran z določenim izdelkom. Seveda se tudi v tem primeru samo po sebi razume, da se osebni podatki ne shranjujejo, prav tako tehnologijo Retargeting uporabljamo v skladu z zakonsko veljavnimi določbami o varstvu podatkov. Če ne želite, da se prikaže oglas, povezan z vašimi interesi, lahko kot obiskovalec prek Googla deaktivirate uporabo piškotkov s pomočjo nastavitev prikaza. Poleg tega lahko tudi vaši obiskovalci deaktivirajo uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov tako, da obiščejo spletno stran za deaktivacijo v okviru pobude Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1).

Na spletnem mestu FledgeWorks obstajajo povezave do spletnih mest, ki niso pod nadzorom družbe SICOM d.o.o. Z obiskom teh strani lahko posredujete svoje informacije tretjim osebam, s katerimi SICOM d.o.o. nima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Te spletne strani imajo svojo politiko zasebnosti skladno s katero obdelujejo vaše osebne podatke. Prosimo preberite njihovo politiko zasebnosti, da se seznanite z načinom obdelave vaših osebnih podatkov na spletnih mestih tretjih oseb, ki jih obiskujete. Soglasje Osebne podatke, ki jih upravljalec pridobi na podlagi vaše uporabe spletnega mesta ali ki jih posredujete ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na tem spletnem mestu ter ob prijavi na e-novice, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti. Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev. Svoje soglasje za določen namen lahko kadarkoli umaknete tudi s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov info@sicom.si.

V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan. Stranke, interesenti in njihovi družbeniki, poslovodni organi in ostali zaposleni Če ste naša stranka, smo dolžni obdelati vaše osebne podatke zato, ker je to potrebno za izvajanje pogodbe, ki smo jo z vami sklenili (alineja (b) prvega odstavka 6. člena Splošne Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu podatkov – „GDPR“).

Če ste interesent ali potencialna bodoča stranka, bomo vaše kontaktne podatke za namene neposrednega trženja uporabili za pošiljanje elektronske pošte ali izvedbo telefonskega klica samo na podlagi vašega soglasja v skladu z alinejo (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Na splošno pa je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna zaradi našega prevladujočega zakonitega interesa, da bi lahko dosegli pod 1a. točko navedene cilje (alineja (f) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Vaše pravice

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da pošljete sporočilo na e-naslov janko.cajhen@sicom.si ali pisno na Janko Cajhen, SICOM d.o.o., Šubičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Vašo vlogo bo pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) obravnavala in nanjo odgovorila v roku 30 (trideset) dni oz. v skladu z GDPR in določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

O piškotkih in njihovi uporabi na naši spletni strani

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj (https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-glede-uporabe-piskotkov-1156/).

Seznam piškotkov na naši spletni strani

SICOM d.o.o. zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

• Sejni piškotki: začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik (npr Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnih koli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika).
• Trajni piškotki: trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki ostanejo v računalniku približno 6 mesecev.
• Analitični piškotki tehnologije Google Analytics: ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in spletne stani, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko zaprete svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Lahko se odpoveste sledenju Google Analytics z obiskom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google analitika

Ime piškotka – Trajanje – Opis
_ga – 2 leti – Izračun podatkov o obisku spletnega mesta
_gid – 1 dan – Razlikovanje med uporabniki in sejami
_gat – 1 minuta – Omejevanje pogostosti zadetkov

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja SICOM d.o.o. Vsebine, objavljene na spletni strani FledgeWorks, so last SICOM d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si SICOM d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

SICOM d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. SICOM d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. SICOM d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

SICOM d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti SICOM d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Spremembe politike zasebnosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

Veljavnost

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 15. 5. 2020 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.