FledgeWorks
rešitve za velika podjetja

FledgeWorks rešitev je vedno na ključ, glede na specifike in cilje naročnika. Rešitev FledgeWorks v grobem zajema tri ključne komponente:

 • Svetovanje in znanje za uspešno vzpostavitev učinkovitih HR procesov (Fledge services), 
 • programsko opremo za izvajanje le-teh (FledgeHR in FledgePayroll) ter 
 • usposabljanje zaposlenih v kadrovski službi in vodstva za uspešno obvladovanje novih kadrovskih procesov (Fledge services).

FledgeWorks & Nova KBM - Celovita HRM rešitev

Play Video

Nova KBM izzivi

 • Uvedba celostne informacijske podpore za HR procese in obračunavanje plač.
 • Dvig učinkovitosti HR procesov.
 • Digitalizacija vseh HR procesov.
 • Optimizacija dela priprave podatkov in izvedba procesa obračuna plač.
 • Zagotoviti konsistentnost podatkov pri prenosu podatkov iz kadrovskega v plačni sistem.
 • Posodobitev procesa upravljanja uspešnosti zaposlenih.
 • Posodobitev spremljanja, ocenjevanja in nagrajevanja uspešnosti.

Projekt digitalizacije in posodobitve kadrovskih procesov

V sodobni informacijski dobi je za velika podjetja ključno, da ima kadrovska funkcija strateški fokus in ne administrativni. Da je sposobna dati dodano vrednost pri uresničevanju vizije in ciljev podjetja. Vodstvo za svoje odločitve potrebuje ažuren pregled učinkovitosti človeškega kapitala. Prav tako se spreminjajo značilnosti zaposlenih. Nove generacije zaposlenih prinašajo nova pričakovanja in izzive. Vodilna velika podjetja si danes prizadevajo izboljšati okretnost organizacije, procesov in zaposlenih, da se lahko uspešno odzivajo na spreminjajoče se okolje.

Po analizi za vas izdelamo in vodimo projekt posodobitve HR procesov in digitalizacije le-teh z namenom, da vaša kadrovska funkcija pridobi strateški fokus, usklajen s cilji in vizijo vašega podjetja. 

Strateški fokus pomeni usmerjanje dela in razvoja zaposlenih na področja, ki so ključna za dosego strateških ciljev podjetja.

Implementacija zajema posodobitev in vzpostavitev ključnih HR procesov za učinkovito in prijazno delo:

 • zaposlovanja,
 • uvajanja v delo,
 • upravljanja z uspešnostjo dela zaposlenih,
 • nagrajevanja po uspešnosti dela,
 • učenja in razvoja,
 • napredovanja.

Velika podjetja praviloma želijo uvedbo vseh procesov, možno pa je tudi postopoma uvajati posamezne.

Pred definiranjem in vzpostavitvijo kadrovskih procesov je ključna vzpostavitev osnov za uspešno izvajanje le-teh, praviloma to vključuje:

 • Urejanje in uvoz podatkov v FledgeHR ter pomoč pri zbiranju podatkov iz obstoječih informacijskih sistemov.
 • Digitalizacijo organizacijske strukture kot osnove za avtomatizacijo kadrovskih procesov in postopkov, s čimer je omogočena decentralizacija postopkov in angažiranost vodij in zaposlenih za samostojno izvajanje določenih kadrovskih procesov.
 • Avtomatizacija administrativnih postopkov za prihranek časa ter učinkovito obvladovanje in preglednost podatkov velikega števila zaposlenih. 
 • Digitalno obvladovanje kadrovskih dokumentov, ki olajša in pospeši kreiranje in vročanje dokumentov.
 • Model kompetenc, ki vključuje splošne in specifične kompetence za usmerjen razvoj v veščine in sposobnosti, ki so najpomembnejše za uspešno delo in na podlagi katerih lahko izračunamo uspešnost investicij v razvoj zaposlenih.
 • Generiranje poročil, prilagojenih potrebam naročnika, ki omogočajo informacije za sprejemanje kvalitetnih odločitev vodstva.
 • Integriran sistem za plače s kadrovskim sistemom za prenos in konsistentnost podatkov.
 • Samodejni prenos podatkov med ključnimi aplikacijami v podjetju in kadrovsko aplikacijo.
 • Integracijo s sistemi za upravljanje identitete uporabnikov (identity management).

Uspešna implementacija FledgeWorks - študija primera:

Enterprise

Nova KBM

Celovita FledgeWorks rešitev
Stranka: Nova KBM d.d.
Panoga: Bančništvo