FledgeWorks
rešitve za srednje velika podjetja

FledgeWorks rešitev je vedno na ključ, glede na specifike in cilje naročnika. Rešitev FledgeWorks v grobem zajema tri ključne komponente:

 • Svetovanje in znanje za uspešno vzpostavitev učinkovitih HR procesov (Fledge services), 
 • programsko opremo za izvajanje le-teh (FledgeHR in FledgePayroll) ter 
 • usposabljanje zaposlenih v kadrovski službi in vodstva za uspešno obvladovanje novih kadrovskih procesov (Fledge services).

Projekt digitalizacije in posodobitve kadrovskih procesov

Upravljanje s človeškim kapitalom je na robu ogromnih sprememb, zato želijo vodstva srednje velikih podjetij zagotoviti ustrezen odgovor na nove izzive in izvesti prehod na strateški, zmagovalni pristop k upravljanju s človeškim kapitalom. Ta prehod je možen le z digitalizacijo kadrovske funkcije, saj lahko tako le s klikom pridobimo podatke in informacije, ki jih potrebujemo za strateške odločitve.

Po analizi za vas izdelamo in vodimo projekt posodobitve HR procesov in digitalizacije le-teh, s ciljem, da vaša kadrovska funkcija pridobi strateški fokus, usklajen s cilji in vizijo vašega podjetja. 

Strateški fokus pomeni usmerjanje dela in razvoja zaposlenih na področja, ki so ključna za dosego strateških ciljev podjetja in ne samo v administracijo.

Implementacija zajema definiranje ali posodobitev ter vzpostavitev ključnih HR procesov za učinkovito in prijazno delo:

 • Zaposlovanja
 • Uvajanja v delo
 • Upravljanja z uspešnostjo dela zaposlenih
 • Nagrajevanja po uspešnosti dela
 • Učenja in razvoja 
 • Napredovanja

 

Uvajanje posameznih procesov je lahko postopno.

Pred definiranjem in vzpostavitvijo kadrovskih procesov je ključna vzpostavitev osnov za uspešno izvajanje le-teh, praviloma to vključuje:

 • Urejanje in uvoz podatkov v aplikacijo FledgeHR ter pomoč pri zbiranju podatkov iz obstoječih informacijskih sistemov.
 • Digitalizacijo organizacijske strukture kot osnove za avtomatizacijo kadrovskih procesov in postopkov, s tem je omogočena decentralizacija postopkov in angažiranost vodij in zaposlenih za samostojno izvajanje določenih kadrovskih procesov.
 • Avtomatizacijo administrativnih postopkov za prihranek časa in učinkovito obvladovanje in preglednost podatkov velikega števila zaposlenih. 
 • Model kompetenc, ki vključuje splošne in specifične kompetence, za usmerjen razvoj v veščine in sposobnosti, ki so najpomembnejše za uspešno delo in na podlagi katerega lahko izračunamo uspešnost investicij v razvoj zaposlenih.
 • Generiranje poročil, prilagojenih potrebam naročnika, ki omogočajo informacije za sprejemanje kvalitetnih odločitev vodstva.
 • Integriran sistem za plače s kadrovskim sistemom za prenos konsistentnosti podatkov.
 • Samodejni prenos podatkov med ključnimi aplikacijami v podjetju in kadrovsko aplikacijo.
 • Integracijo s sistemi za upravljanje identitete uporabnikov (identity management).

Uspešna implementacija FledgeWorks - študija primera:

Medium

Salus

Celovita FledgeWorks rešitev
Stranka: Salus d. o. o.
Panoga: Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali