FledgeWorks
rešitve za mala podjetja

Vodenje malega podjetja ni enostavno – še posebej zdaj. Potrebujete partnerja, ki vam bo pomagal pri premagovanju ovir, da bo posel cvetel. Pomagamo vam skozi zahtevne čase vaše rasti.

Mala podjetja pridejo do točke, ko je potrebno: 

  • vzpostaviti organizacijsko strukturo
  • učinkovito razdeliti delo, da se le-to ne podvaja
  • vzpostaviti učinkovito interno komunikacijo in 
  • vpeljati procesni pristop

FledgeWorks & Tosla - Celovita kadrovska rešitev

Play Video

Tosla izzivi

  • Zaradi hitre rasti podjetja so se pojavili izzivi ravnanja s človeškimi viri. V podjetju so želeli vzpostaviti strukturiran pristop k ravnanju z zaposlenimi ter opredeliti ključne kadrovske procese. S tem so želeli tudi povečati kompetentnost in lojalnost zaposlenih ter uspešnost njihove izvedbe dela.  
  • Vodstvo se je zavedalo, da so za uresničevanje ambicioznih ciljev potrebni kompetentni, motivirani in lojalni kadri. Cilj je bil vzpostaviti notranjo učinkovitost organizacije, ki bi omogočala kakovost izdelkov v fazi hitre rasti družbe in kakovostno ravnanje z zaposlenimi.

Pomagamo vam: 

  • Vzpostavite upravljanje uspešnosti in usmerjen razvoj zaposlenih, zlasti pri specifičnih kompetencah, ki so najpomembnejše za uspešno delo.
  • Če se v vašem podjetju vsi zaposleni ukvarjajo z rastjo podjetja, lahko za vas strokovno izvajamo opravila kadrovske funkcije, kot zunanja kadrovska služba.
  • Za majhna podjetja je, prav tako kot za velika, pomembno upravljanje z uspešnostjo dela in usmerjen razvoj zaposlenih, predvsem v specifične kompetence, ki so najpomembnejše za uspešno delo. 
  • Če se v vašem podjetju vsi zaposleni ukvarjajo z rastjo podjetja, lahko za vas strokovno izvajamo opravila kadrovske funkcije.

Uspešna implementacija FledgeWorks - študija primera:

Small

Tosla

Celovita kadrovska rešitev
Stranka: Tosla d.o.o.
Panoga: Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov