FledgeWorks storitve

Vse storitve potrebne za uspešno  transformacijo kadrovske funkcije

 • Poslovno svetovanje
 • Uvedba procesnega pristopa v kadrovski službi
 • Implementacija programske opreme
 • Usposabljanje

Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju menedžmenta razumemo, kako deluje vaše podjetje, zato lahko za vas oblikujemo poslovni načrt, ki vam bo zagotovil uspeh v prihodnosti. V času tranzicije vam nudimo roko in dodatno moč.

Izvajamo:

 • Analizo stanja in izdelavo priporočil za izboljšave poslovanja.
 • Svetovanje in izdelavo strateškega poslovnega načrta.
 • Svetovanje pri reorganizaciji ali vzpostavitvi nove organizacijske strukture.
 • Svetovanje pri uvedbi procesnega pristopa.

Sodobna kadrovska služba mora za uspeh podjetja nuditi dodano vrednost in ne le administracijo. Premakniti mora svoj fokus iz administracije v strateško funkcijo, ki bo podprla vizijo in doseganje ciljev podjetja. Nujen je prijazen procesni pristop za učinkovito izvajanja kadrovskih opravil.

Uvedba procesnega pristopa poteka po korakih, po meri naročnika. Splošni koraki so naslednji:

 • Izdelamo sistemizacijo, povezano s plačnimi razredi, kot osnovo za uspešno izvajanje kadrovskih procesov.
 • Izdelamo kadrovske pravilnike. Storitev zajema:
  • izdelavo pravilnikov o sistemizaciji, plačah, delovnih razmerjih, o poslovodenju, o pooblastilih in drugih pravilnikov po meri naročnika.
 • Izdelamo model splošnih in specifičnih kompetenc za ciljno usmerjanje razvoja zaposlenih.
  • V skladu z vizijo, cilji in ključnimi dejavniki uspeha naročnika izdelamo model splošnih kompetenc.
  • Opredelimo kompetenčne profile delovnih mest.
  • Za specifične kompetence izdelamo katalog in navodila za uporabo na pozicijah delovnih mest.
  • Uvedemo metodologijo ocenjevanja kompetentnosti zaposlenih.
 • Vzpostavimo proces Zaposlovanje.
  • Opredelimo potek faz procesa: razpis, upravljanje baze kandidatov, selekcija na podlagi potenciala in kompetentnosti, izbira najustreznejšega kandidata glede na potencial in kompetentnost, zaposlitev.
 • Vzpostavimo proces Uvajanje v delo.
  • Opredelimo potek faz procesa: vzpostavitev tima uvajanja v delo, postavitev ciljev, pregled aktivnosti, ocenjevanje uspešnosti procesa.
 • Vzpostavimo proces Upravljanje z uspešnostjo dela.
  • Vzpostavimo proces na osnovi ciljnega vodenja, ki zajema: Izdelavo osebnih poslovnih načrtov za zaposlene s kriteriji merjenja uspešnosti, opredelitev načina komunikacije ciljev in ocenjevanja uspešnosti izvedbe dela, kar je osnova za objektivno nagrajevanje po uspešnosti.
 • Vzpostavimo proces Nagrajevanje po uspešnosti.
  • Opredelimo sistem za izračun variabilnega dela plače na temelju uspešnosti organizacije in posameznika.
 • Vzpostavimo proces Razvoj zaposlenih in upravljanje s talenti.
  • Vzpostavimo učinkovit ciljno usmerjen razvoj na podlagi splošnih in specifičnih kompetenc,
  • opredelimo metodologijo ocenjevanja kompetentnosti,
  • opredelimo način izdelave razvojnih načrtov,
  • opredelimo načrtovanje napredovanj in nasledstev.
 • Vzpostavimo sistem izmenjave povratnih informacij.
  • Vpeljemo učinkovit sistem komunikacije med vodji in zaposlenimi ter med posameznimi timi v podjetju.
 • Izvajamo funkcijo projektnega vodenja pri uvedbi procesnega pristopa v kadrovski službi.

Implementacija je ključna za uspeh rešitve. Za vas opravimo:

 • Analizo stanja in pripravo načrta za implementacijo programske opreme.
 • Digitalizacijo organizacijske strukture podjetja.
 • Zajem, pripravo in vnos podatkov.
 • Konfiguriranje programske opreme.
 • Prilagoditve programske opreme.
 • Usposabljanje administratorjev in uporabnikov.
 • Integracijo Fledge programske opreme s programsko opremo naročnika.
 • Uporabniško podporo.

Poleg procesov in učinkovitega orodja je ključna kompetentnost zaposlenih, zato nudimo:

 • Usposabljanje vodstva za izvajanje kadrovskih procesov.
 • Usposabljanje zaposlenih kadrovske službe za vodenje kadrovskih procesov.
 • Usposabljanje zaposlenih za pridobitev splošnih in specifičnih kompetenc.