FledgeWorks Outsourcing

Zunanje izvajanje kadrovskih opravil, vodenje kadrovskih procesov, obračunavanje plač, vodenje evidence delovnega časa in svetovanje vodstvu s strani izkušenih kadrovskih strokovnjakov. 

Kaj je Fledge outsourcing:

FledgeOutsourcing je del celovite rešitve za upravljanje s človeškimi viri FledgeWorks, ki predstavlja vse kar potrebujete za učinkovito upravljanje z vašim najpomembnejšim virom – ljudmi. FledgeOutsourcing je storitev izvajanja kadrovskih administrativnih opravil, vodenje kadrovskih procesov, obračunavanje plač, vodenje evidence delovnega časa in svetovanje vodstvu s strani izkušenih kadrovskih strokovnjakov. Izvaja se z uporabo najsodobnejše tehnologije, ki zagotavlja varnost podatkov, dostopnost kjerkoli, kadarkoli in iz katerekoli naprave ter skladnost z zakonodajo ter uredbo o varovanju osebnih podatkov. Fledge outsourcing vam ponuja izjemno prilagodljivost in podporo za vaše kadrovske potrebe, omogoča vam, da si lahko privoščite vrhunske kadrovske strokovnjake in sodobno kadrovsko digitalizacijo, kar bo zagotovo dvignilo storilnost vašega podjetja in mu dalo nov zagon.

Kaj storimo za vas

Obseg outsourcinga je lahko različen, popolnoma prilagodljiv glede na vaše potrebe. Za vas lahko opravljamo:

Obračunavanje plač in drugih prejemkov zaposlenih

Evidenca delovnega časa

Kadrovska administracija

Proces zaposlovanja

Proces uvajanja v delo

Proces upravljanja z uspešnostjo

Proces nagrajevanja po uspehu

Proces razvoja zaposlenih

Začasni kadrovski menedžer

Kaj pridobite:

Osredotočanje na pomembno:

Opravila v kadrovski službi se stalno povečujejo,osredotočite se na na strateško pomembna opravila ali v celoti prepustite kadrovsko funkcijo zunanjim strokovnjakom in usmerite vse notranje vire v vašo osnovno dejavnost in njen uspeh na trgu.

Stroškovna učinkovitost:

Z outsourcingom si zagotovite strokovno in kvalitetno storitev – saj pridobite znanje in izkušnje strokovnjakov, ki so redki in dragi za ugodno ceno.

Sodobno in skladno z zakonodajo:

Z outsourcingom pridobite strokovno podporo, ki je na tekočem z novimi kadrovskimi pravnimi regulativami ter z novimi kadrovskimi pristopi.

Višja učinkovitost kadrovske službe:

Zunanje izvajanje kadrovskih storitev pomaga racionalizirati kadrovske postopke in kadrovske procese in doprinese k višji učinkovitosti kadrovske službe.

Višja učinkovitost dela zaposlenih:

Z vzpostavitvijo procesov uvajanja v delo, upravljanja uspešnosti, nagrajevanja po uspešnosti in zaposlovanja ter razvoja na podlagi splošnih in specifičnih kompetenc se izboljša učinkovitost izvedbe dela zaposlenih.

Dodana vrednost poslovanju:

Vašemu poslovanju zagotovite dodano vrednost, saj s kulturo visoke storilnosti, ki jo kadrovski strokovnjak vzpostavi skozi kadrovske procese, zagotovite uresničevanje strategije in ciljev podjetja.

Prilagodljivost:

Outsourcing zagotavlja nemoteno delovanje kadrovske službe, kljub spremenjenim okoliščinam in nepredvidenim dogodkom.

Sodobna tehnologija:

Vsi, ki sodelujejo v kadrovskih procesih dobivajo nove pozitivne izkušnje. Procesi so digitalizirani, tekoči, hitri, podatki dostopni kadarkoli iz katerekoli naprave.