Fledge Time&Attd

Kaj potrebujemo za izvedbo registracije časa

Namen beleženja delovnega časa je beleženje prihodov in odhodov zaposlenih na delo. A nam sistem omogoča tudi beleženje porabljenega časa za malico, odsotnosti zaradi službenih ali zasebnih izhodov, bolniške odsotnosti ipd. Tak sistem nam prihrani veliko časa in stroškov pri vodenju registracije še posebej, če je integriran v sistem za kadrovsko evidenco. Prav to pa omogoča celovita rešitev FledgeWorks.

Za vzpostavitev sistema potrebujete registratorje delovnega časa, identifikacijska sredstva in ustrezno programsko opremo. V zahtevnejših sistemih se doda dodatne čitalnike, ki so povezani z registratorji časa.

Integracija z rešitvijo FledgeWorks HR brez izvoza podatkov

Pridobljeni podatki pri registraciji delovnega časa iz registratorja ali mobilne naprave se avtomatično prenesejo v FledgeWorksHR in ni potrebe po dodatnem izvozu in uvozu podatkov, kar proces še dodatno poenostavi in prihrani ogromno časa. Ves pregled in obdelava delovnih procesov sta na voljo na enem mestu.

Registracija preko mobilne naprave

Na voljo je tudi mobilna aplikacija, ki nam omogoča registracijo delovnega časa iz katerekoli lokacije. Mobilna aplikacija omogoča tudi najavo dopustov in najavo izhodov z dovolilnico. Sistem nam ob registraciji zabeleži tudi točno lokacijo in tako omogoča večji pregled nad delovnimi procesi v podjetju. Vsi podatki bodo takoj vidni in zabeleženi v aplikacijo kadrovske evidence FledgeWorks brez dodatnega vmesnega izvažanja podatkov.

Spletna registracija

Registracijo lahko zaposleni izvede tudi preko osebnega računalnika in zato potrebuje samo spletni brskalnik in dostop do interneta. Prav tako lahko pregleduje vsa svoja stanja, najavlja dopust in odda zahtevek za odsotnost.

Pregled stanja

Vsi zaposleni imajo lahko preko spletnega vmesnika ali mobilne aplikacije dostopajo do osebnega stanja delovnih ur, dopusta oziroma do vseh registriranih dogodkov. Tako zmanjšamo  obremenitve na kadrovsko službo z zahtevki o preverjanju stanja.

Zahtevek odsotnosti

Zahtevek za odsotnost zaposleni lahko naredi preko mobilne aplikacije ali preko spletnega vmesnika. Zaposleni lahko izbere tudi osebo, ki ga bo v obdobju odsotnosti nadomeščala. Nadrejeni je o zahtevku obveščen in ga lahko dobri ali zavrne. Vsi podatki se avtomatično beležijo v sistem kadrovske evidence Fledge HR in se prenesejo tudi v obračunu plač Fledge Payroll.

Zaposleni izbere vrsto odsotnosti:

  • bolniška odsotnost
  • dopust za izobraževanje
  • letni dopust
  • neplačan dopust
  • odsotnost zaradi osebnih okoliščin
  • poklicna rehabilitacija
  • poslovno potovanje
  • starševski dopust.

Kontrola pristopa

Nudimo vam tudi varno in zanesljivo kontrolo pristopa, ki nam omogoča stalen pregled nad tem, kdo vstopa in se giblje v vaših prostorih. Možno je omejiti dostop do prostorov, kjer se hranijo občutljivi podatki in omejimo dostop nepooblaščenim osebam.

Kontrola pristopa je namenjena tako malim kot tudi večjim podjetjem s kompleksnejšim sistem nadzora. Za vzpostavitev sistema potrebujete električne ključavnice, pristopne kontrolorje ter ustrezna identifikacijska sredstva (kartice, obeski, PIN kote ipd.)

Princip delovanja kontrole pristopa

Uporabnik mora pri vstopu na določenem prehodu dokazati pravico s svojim identifikacijskim sredstvom. Čitalnik prebere ID sredstvo in preveri v bazi uporabnikov, če ima ta pravico do vstopa in ga tako odobri ali zavrne. Vsi dogodki se zabeležijo na strežniku in so takoj vidni pooblaščenim osebam. Kot ID sredstvo se lahko uporabi kartico ali namenjeno registraciji delovnega časa, prstni odtis ali PIN koda.

Pristopni kontrolerji