FledgeWorks - edina kadrovska rešitev, ki jo potrebuje vaše podjetje

FledgeWorks je celovita kadrovska rešitev, ki vključuje znanje, informacijsko podporo in storitve, potrebne za uspešno transformacijo kadrovske službe v funkcijo z dodano vrednostjo poslovanju.

Glavni stebri rešitve so:

 • storitve FledgeServices in FledgeOutsourcing,
 • aplikacije  FledgeHR, Fledge Payroll, Fledge Time&Attd.

Celostna kadrovska rešitev FledgeWorks pod svojim okriljem združuje bogato znanje in izkušnje partnerskih podjetij.

 Vabljeni na ogled posnetka webinarja na temo preobrazbe kadrovske funkcije. V njem smo govorili zakaj je preobrazba kadrovske funkcije nujna in zakaj je to stvar menedžmenta, ne le kadrovnikov. Pokazali smo kako se lotiti preobrazbe in uspešen primer preobrazbe kadrovske funkcije iz prakse.

FledgeWorks - kadrovska rešitev za podjetja vseh velikosti

Velika
podjetja

V sodobni informacijski dobi je za velika podjetja ključno, da ima kadrovska funkcija strateški fokus.

Srednje velika
podjetja

Upravljanje s človeškim kapitalom je na robu ogromnih sprememb, zato želijo vodstva  zagotoviti ustrezen odgovor na nove izzive.

Mala
podjetja

Vodenje malega podjetja ni enostavno – še posebej zdaj. Potrebujete partnerja, ki vam bo pomagal pri premagovanju ovir. 

Zakaj FledgeWorks?

Pridobite preglednost in kontrolo za vodstvo

FledgeWorks nudi vodstvu popolno preglednost in kontrolo na HR področju, kar omogoča informirane odločitve. Vsi relevantni HR podatki so na enotni programski platformi, neskladnosti so odpravljene.

Opolnomočite vašo kadrovsko službo

FledgeWorks z avtomatizacijo kadrovskih procesov omogoča vaši kadrovski službi preusmeritev fokusa iz administracije v bolj strateško funkcijo, usklajeno z vizijo in cilji podjetja.

Opolnomočite vaše zaposlene

FledgeWorks omogoča zaposlenim samostojno dostopanje do kadrovskih podatkov, dokumentov in informacij, kjerkoli in kadarkoli, iz različnih elektronskih naprav, v skladu z uporabniškimi pravicami.

Povečajte stroškovno učinkovitost

Vaše celotno upravljanje s človeškimi viri in obračunavanje plač bo enostavno in uporabnikom prijazno na eni digitalni platformi. Prihranili boste čas. In kot vsi vemo: čas je denar.

Ustvarite odlične izkušnje zaposlenih

Zaposlenim prijazno digitalno okolje ustvarja odlične izkušnje zaposlenih, novim zaposlenim zagotavlja hitro vpeljavo v delo, povečuje lojalnost in motivacijo zaposlenih.

Digitalizirajte

Z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju menedžmenta in upravljanja s človeškimi viri razumemo, kako deluje vaša organizacija, zato lahko za vas pripravimo načrt digitalne preobrazbe, ki bo usklajen z vašo poslovno vizijo in bo optimiziral poslovno vrednost, ki jo lahko vaše podjetje ustvari s FledgeWorks.

Zadržite in pritegnite talente

FledgeWorks vam omogoča ocenjevanje, analiziranje, napovedovanje, ohranjanje in razvijanje talentov, pomembnih za prihodnjo rast vašega podjetja.

FledgeWorks & Nova KBM - Celovita HRM rešitev

Play Video

Nova KBM izzivi

 • Uvedba celostne informacijske podpore za HR procese in obračunavanje plač.
 • Dvig učinkovitosti HR procesov.
 • Digitalizacija vseh HR procesov.
 • Optimizacija dela priprave podatkov in izvedba procesa obračuna plač.
 • Zagotoviti konsistentnost podatkov pri prenosu podatkov iz kadrovskega v plačni sistem.
 • Posodobitev procesa upravljanja uspešnosti zaposlenih.
 • Posodobitev spremljanja, ocenjevanja in nagrajevanja uspešnosti.

FledgeWorks & Tosla - Celovita kadrovska rešitev

Play Video

Tosla izzivi

 • Zaradi hitre rasti podjetja so se pojavili izzivi ravnanja s človeškimi viri. V podjetju so želeli vzpostaviti strukturiran pristop k ravnanju z zaposlenimi ter opredeliti ključne kadrovske procese. S tem so želeli tudi povečati kompetentnost in lojalnost zaposlenih ter uspešnost njihove izvedbe dela.
 • Vodstvo se je zavedalo, da so za uresničevanje ambicioznih ciljev potrebni kompetentni, motivirani in lojalni kadri. Cilj je bil vzpostaviti notranjo učinkovitost organizacije, ki bi omogočala kakovost izdelkov v fazi hitre rasti družbe in kakovostno ravnanje z zaposlenimi.

Enostavno, intuitivno in uporabniku prijazno orodje.

Ključni del rešitev FledgeWorks so produkti, ki omogočajo digitalizacijo upravljanja s človeškim kapitalom. Digitalizacija je v današnjem času nujna za zagotavljanje potrebnih informacij za strateško odločanje vodstva, učinkovitost procesov ter za agilnost in zadovoljstvo zaposlenih.

Partnerji

Naši uporabniki